Välkommen till Korskyrkan i Götene

Korskyrkan i Götene är en nybildad (12 april 2014) församling med rötter i tidigare Elimförsamlingen och Pingstförsamlingen i Götene. Församlingen vill vara En öppen mötesplats med Jesus i centrum. Du är alltid välkommen att besöka någon av våra verksamheter som vi presenterar här på vår hemsida.

Familjen Gonzales Andersson från Salta Argentina besöker oss 5 Februari 10:30.

Familjen Gonzales Andersson Billy, Viviana, Luciana och Camila

De står som grundare till och ledare av Antidrogcentret med det svår uttalade namnet ”Centro de Rehabilitacion se la Fundacion Desarollo 2000”. Centret ligger i norra Argentina, nära gränsen till Bolivia.  Stor del av verksamheten på centret drivs av frivilliga, men man köper också psykologtjänster. Sedan november jobbar även Kurt Larsson där. 

Man har upp till 30 patienter löpande under dagtid, under några eller flera månader, och resultatet av återanpassning ligger klart över 1/3 som då blir drogfria. Resultatet är riktigt bra vid jämförelse med såväl svenska som Argentinska antidrogcenter.  Billy är dessutom pastor i en lokal församling som bildats för 8 år sedan och senaste uppgift därifrån var ca 120 medlemmar, varav stor del med drogbakgrund.  

Billy  drömmer om att starta en Second Hand verksamhet för att ge sysselsättning men också för att ge viss finansiering till Centret. 

Dom kommer berättar om verksamheten och sin vision för arbetet! 

Korskyrkan, Götene, och Pingst Varberg är med som finansiärer för Centret! Behandlingsmodellen är hämtad från Origo Resurs, Huskvarna.

Vi hälsar familjen Billy, Viviana, Luciana och Camila Gonzales Andersson välkomna.

Uppstart av ny upptäckargrupp

Upptäckargrupp. Onsdagar. 22 Februari. 1 Mars. 8 Mars. 19:00

Kan Du höra Guds röst?

I Joh. 10:4 säger Jesus att ”fåren följer honom för att de hör och känner igen hans röst”!

  • Kan man höra Guds röst idag, eller är det bara ett talesätt?
  • Hur går det till?
  • Hur vet jag att det är Gud som talar?

 

Vi startar en upptäckargrupp kring att höra Guds röst!

Vi läser att den unge Samuel inte hade lärt sig känna igen Herrens röst ännu! Kanske inte Du heller? VI tror att lära sig höra och känna igen Guds röst, är oerhört viktigt för en kristen, som vill följa Mästaren. Vi ger också tid för att be för varandra och uppmuntra varandra. Hur skulle det påverka Dig att uppfatta Guds tilltal? 

 

Syftet med upptäckargruppen är att hjälpa varandra upptäcka Guds tilltal i våra liv. Du som längtar efter att komma närmare Gud och höra Hans tilltal, är välkommen! Du kommer att möta fler som söker, som Du. Här är platsen för Dig som vill ta nya trossteg! Ingen är färdig, men vi vill framåt! Du kommer bara med papper och penna, men viktigast är en förväntan och ett öppet hjärta! Alla åldrar är välkomna!

 

Anmälan till: 070-603 3173 eller roger.hellmark@telia.com, senast 15 februari.

Vi som håller ihop samlingarna är Roger Hellmark, Mattias Johansson och Tommy Andersson. 

Församlingsmöte

söndag den 22 januari kl. 18:00

Förhandlingar inför årsmöte

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde