Hemgrupper är grupper på 5-10 personer som träffas i hemmen för att dela gemenskap, samtala och be med och för varann. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att delta i en hemgrupp. Hemgrupper finns till för den som är medlem i församlingen men kan också vara ett steg för den som är lite nyfiken på hur en kristen gemenskap kan se ut.

Vårda – Växa – Vinna är den övergripande målsättningen för vårat arbete med hemgrupper.

Att vårda är att vi tar vård och ansvar för varandras välbefinnande. En människa som får andlig och själslig friskvård har större möjlighet att växa i tron och i sin relation till Gud, lika väl som i relation till andra människor. 

Att växa betyder att vi ska växa som människor och som lärjungar. Gruppen finns till för att nå nya människor, skapa nya kontakter och föra människor närmare Jesus Kristus.

Hemgruppsrådet
Till stöd för församlingens hemgrupper finns vi i hemgruppsrådet. Vi anordnar bl.a. träffar med hemgruppsledarna där de får utbildning och möjlighet att dela erfarenheter och funderingar. Till oss kan man också vända sig om man är intresserad av att komma in i en hemgrupp. 

Hemgruppsmaterial

Tillbaka till Jesus
Studiematerial som utgår från ”Jag är” utsagorna i Johannes-evangeliet. Det är kärnfulla och ofta överraskande självpresentationer där Jesus själv förklarar för oss vem han är. Materialet är framtaget av Micael Nilsson Korskyrkan, Borås
Bibeltexter för eftertanke och samtal
Följande bibeltexter kan användas för enskild läsning och reflektion eller som underlag för samtal i hemgruppen.
För det vidare - Bibelsamtal för smågrupper
I materialet finns tretton färdiga upplägg för bibelsamtal med avstamp i EFKs aktuella Sverigestrategi.
Bifogade filer:
För världens skull
Vad betyder det att församlingen är en del av världen? En värld präglad av orättvisa och ojämlikhet, där fattigdom, sjukdom och hotade livsmiljöer är verklighet för många. Boken ”För världens skull” är ett bidrag till ett samtal omkring detta.
Bifogade filer:
Reflektera över din Gudsrelation
Syftet med den här övningen är att träna oss i att reflektera över vår Gudsrelation och att öva oss i att öppna upp våra liv och dela hur det står till med vårt andliga liv. Förslagsvis låter man någon i Hemgruppen göra den enskilda delen av övningen hemma och vid nästa samling berätta vad man tänkt och känt utifrån frågorna. Gruppen kan därefter be en bön för den personen. Till nästa samling är det någon annans tur.